วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์ >>

...ความรู้ตน การรู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มี่ระเบียบดีอยู่แล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม ในอนาคตได้อย่างแน่นอนเมื่อกับการเรียนศึกษาศาสตร์แล้ว"ครู" สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นครูทุกคนจึงควรยึดและปฏิบัติตามเพื่อความเจริญและความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว >>

ชื่อ รัชดาพร บุตะเขียว ชื่อเล่น "หญิง"


วันเกิด วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 เวลา 11:23 นาฬิกา


ที่อยู่ 26 หมู่ 11 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110


Tel : 0824831160
กรุ๊ปเลือด : AB


ความสนใจพิเศษ : สนใจดนตรีสากลและการขับร้อง


คติ : มีสติในทุกการกระทำของตนเอง
ความคาดหวังรายวิชา...>>

หวังว่า...


** จะมีความสุขในการเรียนรายวิชานี้ตลอดเทอม

** จะสามารถทำความเข้าใจในทุกเรื่องที่อาจารย์สอนได้เปนอย่างดี ถึงดีที่สุด

** จะเรียนให้ได้เกรดดีดี ถ้าอาจารย์เห็นสมควร

** สรุปก็คือ อยากได้ A คร้า....

บันทึกการเรียน!!

วันจันทร์ ที่ 15 มะได้ไปเรียน


ไม่สบาย เปนไข้หวัด


มาเรียนมะไหวจิงจิงคร้า


ปวดหัวมาก .....


ก็ถามเพื่อนว่าอาจารย์สอนรัยบ้าง


เพื่อนบอกว่า อาจารย์สอนทำ Blog


อยากทำตั้งนานแล้ว


แต่ทำมะเปนซะกะที


ดีใจที่ได้เรียน


เข้ามาก็เม้นด้วยละกรานน้า!!


ได้ข่าวว่ามีคะแนนหั้ย...