วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์ >>

...ความรู้ตน การรู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มี่ระเบียบดีอยู่แล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม ในอนาคตได้อย่างแน่นอนเมื่อกับการเรียนศึกษาศาสตร์แล้ว"ครู" สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นครูทุกคนจึงควรยึดและปฏิบัติตามเพื่อความเจริญและความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น